Mange slags " ADSL internet bredbånd "
Nr. 6, 2001
Bredbånd og internetforbindelser er forsyningsformer, der stadigt oftere kommer på dagsordenen i foreninger - både andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og
privatudlejede lejemål.
En del virksomheder reklamerer for bredbånd, ADSL, ISDN og andre mere eller
mindre uigennemskuelige løsninger, og de fleste er usikre på, hvilke løsninger man skal vælge - om nogen overhovedet.

Af Gunnar Lomborg
Det kan koste adskillige tusinde kroner pr. lejlighed at få en etableret bredbåndsløsning i en ejendom, men så er det som regel også forkromede løsninger med internet, TV og telefoni i samme ombæring. Men har man i forvejen kabel-TV kan en god internetforbindelse etableres for ganske små midler - næsten umærkeligt for den enkelte beboer.
Ejerforeningen Langdraget 9-19 i Vanløse har valgt en billig, men fuldt tilfredsstillende løsning, fortæller formand Claus Edske.
- Vi talte om at få en internetopkobling der kunne noget mere end den sædvanlige via telefonledningen, og derfor indkaldte vi til et møde, hvor 19 lejligheder af vore i alt 42 meldte sig.
Vi dannede så en netværksforening og gik i gang med at forhøre hos de store ISP'er - internetudbydere - hvem der kunne lave en tilfredsstillende løsning. Vi skulle jo kunne dele linien, og det var ikke muligt hos blandt andre TDC. Men hos World Online fik vi et godt tilbud, som er meget billigt og giver os de vilkår, vi har ønsket, fortæller formanden.

Trak selv kablerne
Claus Edske er selv elektriker og i gang med en uddannelse inden for netværksetablering. Med ham som "mester" arbejdede beboerne i en fællesweekend på at trække kabler mm. Dermed kunne udgiften holdes på 700 kr. pr tilsluttet lejlighed. Den månedlige udgift til udbyderen World Online beløber sig til alt 870 kr. pr. måned - det har foreningen sat til 60,- kr. pr. lejlighed.
- World Online har leveret en router, som vi ikke betaler for. Desuden er der monteret en switch med 24 porte - en til hver bruger. Den kan udvides, så alle 42 lejligheder kan kobles på, hvis de senere får interesse for det. Vi har yderligere sparet ved at benytte en Linux-server. Det er et gratis system og kræver ikke dyr hardware. Den har givet os mulighed for at have vores egen hjemmeside liggende og dermed også egne email-adresser, en god firewall mm, siger Claus Edske, som fra starten tog administrator Jens Arentoft med på råd.
- Administrator står for opkrævning mm fra netværksforeningen, og det gør han foreløbig som en del af den fælles aftale. Det var vigtigt for mig, at vi ikke selv skulle stå for det administrative, siger formanden.

Billigt og godt
Ejerne i foreningen har nu en billig internetforbindelse, der er helt på højde med de bedste. Det er en 2 Mbit linie der flytter 250 Kbyte/sekund – 5 til10 gange så hurtigt som et almindeligt modem. Det kan mærkes, når man downloader store datamængder - eksempelvis programmer fra Internettet.
- Vi har også mulighed for at få pay per view via World Online eller TDC, når de tilbyder det, ligesom anlægget kan udvides til at medtage telefoni, når teknologien bliver god nok. Vi er altså godt tilfredse med løsningen, selv om den har været endog meget billig i sammenligning med andre muligheder på markedet, understreger Claus Edske, som dog erkender, at ved selv at trække kablerne og installere serveren har man sparet mange penge.

Internet som sidegevinst
En anden løsning peger Peter Pejtersen fra Torben Wormslev rådgivende ingeniører Energi & Miljø på. Torben Wormslev har arbejdet en del med installering af elektronisk overvågning af f.eks. varmecentraler, og som en sidegevinst kan beboerne i de aktuelle ejendomme få en nem og billig internetløsning, fortæller Peter Pejtersen.
- Der har været talt meget om bredbånd via kabel-TV, men man skal huske, at en internetforbindelse kræver en returvej, så man kan kommunikere fra hjemmet og ud. Det kan godt lade sig gøre, men alle skal så have et kabelmodem som der selvfølgelig skal betales abonnement for. Derfor kan TDC tjene penge på bredbåndstrafikken, hvilket de færreste andre kan. Og så skal man også huske, at selv om man bliver lovet en hurtig løsning, så er ingen kæde stærkere end det svageste led. Nok er der måske et stort "hul igennem" til udbyderen - og dermed plads til at sende pay per view videoer mm - men ude på nettet er alle lige. Her kan der opstå propper, som netudbyderen ingen indflydelse har på, understreger han.

10 gange hurtigere
Peter Peitersen peger på den løsning, Torben Wormslev har installeret flere steder i forbindelse med etablering af elektronisk overvågning.
- Det er en ADSL-løsning, som koster ca. 900 kr. pr. måned i alt. Det skal så fordeles mellem lejemålene. Det oprindelige formål er overvågning af varmecentralen via en klimastat og styring af pumper mm, hvorfor Grundfos og Danfoss har været med i udviklingen. Via et netværksinterface kan man styre og måle på elmåler, brugsvand, lysregulering mm, men disse funktioner bruger kun en brøkdel af netværkets kapacitet. Derfor fandt vi på at tilbyde beboerne at trække et kabel til hver lejlighed, så de får en delt båndbredde på 2 Mbit. Helt tunge ting som videoer kan stadig tage lidt tid, men det er stadig op til 10 gange hurtigere end de kraftigste modemforbindelser til almindelig surfing på nettet, påpeger Peter Peitersen.
Når først denne løsning er installeret, ejer beboerne selv nettet og kan skifte udbyder mm efter behov. Der er mulighed for at udvide systemet til også at køre telefoni over denne løsning, hvilket kan betyde yderligere reduktion i prisen samt særlige interne services som gratis intern telefoni, individuelle regninger, billigere udlandstelefoni mm. Faktisk er denne "sidegevinst" så stor for de fleste ejerforeninger, udlejere og andelsforeninger, at det ofte er internetforbindelserne, der er det bedste argument for at få installeret elektronisk overvågning af forsyningerne, siger Peter Peitersen.

 

Beslutning om bredbånd

Normalvedtægt for ejerforening

Bytte af lejebolig

Byfornyelse for ejerlejligheder

Hovedsiden