Hovedside Ejendomsjura Firmainfo Ejendomsadministration ADSL internet Links

Ejendomsjura er flyttet til  http://www.ejendomsadministration.nu/Ejendomsjura.htm

Ejendomsadministration

 

Andelsboligforening, definition

Andelsboligventelister fra 1/1 2003

Areal for lejligheden

Formueopgørelse

Størrelsen på andelsindskud

Andelsværdi efter ny ejendomsværdi

Andelsværdi efter byggesag

Byggesagsadministration

Valuarvurdering af ejendommen årligt

2.000 kr. i gebyr ved andelssalg

Vurdering af andelslejligheder

Procedure ved salg af andelslejlighed

Bytte lejlighed

Oplysninger til andelskøber

Andelskøber ikke godkendt

Pant og udlæg i andelsboliger

Garantireglen og dens baggrund

Fejl og mangler ved køb af andelsbolig

Bestyrelsens ansvar ved andelssalg

Udlæg i fremtidigt andelssalg afvist

Bog om andelsboligjura

Bog om andelsboligregnskaber

Skat ved salg af udlejede lejligheder

Køb af ejendom på andelsbasis

Ejendom tilbudt andelsboligforening

Andelsboligforening ved tvangsauktion

Boligydelse til pensionister

Boligsikring til lejere

 

Normalvedtægt

 

Ny normalvedtægt

Altaner og betaling

Garagetag og betaling

Finansiering af større vedligeholdelsesarbejder

Vedtagelse af vinduesudskiftning

Fordelingstal og ændring

Vedtægtsændring skal tinglyses

Vedtægt afvist fra tinglysning

Urimelig vedtægt tilsidesat af Højesteret

Ejerforeningers pantesikkerhed for fællesbidrag (kort udgave)

Ejerforeningers pantesikkerhed for fællesbidrag (lang udgave)

Pantstiftende vedtægter, eksempler

Allonge ejerpantebrev, eksempel

Allonge skadesløsbrev, eksempel

Ejerforenings forhøjelse af panteret

Ejerlejlighedsloven (Retsinfo)

Normalvedtægt for ejerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomsadministration

Ejendomsvurdering hvert 2. år

Foreningen på internettet

Gavlmalerier

Afhøvlede gulvbrædder

Vedtægt om vedligeholdelse

Udgiftsfordeling 

Rørkasser og rørudskiftning

Antal byggetilbud  efter 1/9 2001  

BYG garanti gælder ikke

Beslutning om nyt tag

2.000 kr. skattefrit til bestyrelsen

Husorden, vedtagelse og eksempel

Vaskemaskine i lejligheden

Husdyr i lejligheden

2 svampeskader

Private bestyrelsesoplysninger

Tidlig generalforsamling

Brandsikkerhed på trapper m.v.

Vinduer- udskiftning/renovering

Storskrald - hvad er det

Fjernelse af grene og rødder i skel

Udlejning af lejlighed

Skat ved delvis udlejning af bolig

Skat ved fuld udlejning af bolig

Entrepriseret / byggeret